M6 yapay servikal disk protezi; doğal bir diskin yapısını ve biyomekanik performansının birebir benzerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı, eksenel sıkıştırmayı sağlayan yapay bir çekirdek ve altı yöne kontrollü hareket menzili sağlayan dokunmuş bir fiber annulus içerir. Bu fizyolojik hareketin amacı segmental hareketi korumak ve olası bitişik seviye dejenerasyonunu önlemek veya geciktirmektir.

m6-1.

6 yöne hareket kabiliyeti sunar;

m6-2Aksiyel kompresyon  : 0.5mm – 0.8mm

Tam Ekstansiyon – Fleksiyon  : 15°- 60°

Lateral Eğilme (Bending)  : 8°- 9°

Rotasyon  : 6°

Translasyon (Serbest)  : 0.8mm